Guernica Tablosu Kimin Guernica Tablosu Hikayesi?
Blog

Guernica Tablosu Kimin Guernica Tablosu Hikayesi?

Guernica Tablosu

Sanat tarihinin en önemli eserlerinden birisi olan Guernica tablosu, bu alana ilgi duyan birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Guernica tablosu kimin eseridir? Sorusu ise bu ilginç tablonun cevaplarını aramaya yönelik olarak sorulmaktadır. Dünyanın ünlü ressamlarından birisi olan Pablo Picasco tarafından yapılmış olan eser, içerdiği mesajlar ile en çok yorumlanan tablolardan birisidir. Başarılı ve güçlü sembolizm öğelerinin ön plana çıkartıldığı tablo, herkes tarafından farklı bir şekilde yorumlanmaktadır.

Guernica Tablosunun Hikayesi Nedir?

Pablo Picasso, Guernica tablosunda bir savaşın yıkıcılığını ve olumsuz sonuçlarını eserinde anlatmıştı. Guernica tablosu, 1936 yılında iç savaşa sürüklenen İspanya hakkında birçok detaylı içeriğe sahiptir. Tablonun sahip olduğu siyah ve gri tonlar ise bir sürü masum insanın yaşadığı acıların dışa vurumu olarak belirtilmektedir.

Savaş ve savaşın ortaya çıkardığı yıkımı en iyi şekilde anlatan Guernica tablosu hikayesi döneminin en önemli eserlerinden birisi olmuştur. Ancak Pablo Picasso’nun bu tabloyu yaşadığı hangi olay etkisinde yaptığı bilinmemektedir. Picasso tarafından kısa bir süre içerisinde hazırlanan bu tablo, belki de yaşanan tüm etkili duyguların bir dışa aktarımıydı.

1936 yılında İspanya’da cumhuriyetçi ve faşist taraflar arasında etkisi büyük bir iç savaş başlamıştı. Bu iç savaş boyunca yaşanan tüm siyasi olaylar, karmaşa ve masumların ölümü Picasso’yu oldukça etkilemiş ve Guernica tablosu hikayesi bu şekilde meydana gelmiştir.

Guernica Tablosunun Fiyatı Ne Kadar?

20.yüzyılda yaşanan siyasi olaylar ve sonuçlarının en etkili anlatıldığı Guernica tablosu, savaş karşıtı bir eser olarak değerlendirilmektedir. Pablo Picasso’nun bu önemli eseri Amerika’da gerçekleştirilen bir müzayede ile satıldı. Picasso’nun tarihe şahitlik eden Guernica tablosu fiyatı ise 180 milyon dolara alıcı buldu.

Guernica Tablosu Nerededir?

Picasso’nun önemli eserlerinden birisi olan bu tablonun nerede olduğunu merak eden birçok kişi vardır. Bundan dolayı Guernica tablosu nerede sergileniyor? Şeklinde birçok soru ile karşılaşmak mümkündür. Picasso tarafından 1937 yılında tamamlanan tablo, ilk olarak Prado müzesinde sergilenmekteydi. Ancak günümüzde Guernica tablosu hangi müzede şeklinde sorulan sorulara Madrid’deki Reina Sofia müzesi olarak cevap verilebilmektedir. Tablonun Madrid’e götürülmesinin sebebi ise eserin başına bir şey geleceği korkusuydu. Bundan dolayı tablo gizli bir şekilde İspanya’ya götürüldü. Sonuç olarak Guernica tablosu nerede sergileniyor? Sorusuna bu şekilde cevap verebilmek mümkündür.  

Guernica Tablosu Neyi Anlatıyor?

Önemli bir tablonun neyi anlattığı konusunda birçok kişi farklı ve birbiri ile çelişen yorumlar yapabilmektedir. Guernica tablosu hakkında bilgi sahibi olanlar tabloyu ince ayrıntısına kadar inceleyen ve bir sonuca varan kişilerdir. Ancak bir tablonun anlattığı şeyleri ufak bir yoruma sığdırmak pek de mümkün olmamaktadır.

Pablo Picasso Guernica tablosu da tek bir yorum yapılabilecek bir eser değildir. Guernica, insanlığın savaşlar ile yaşadığı yıkımı en iyi anlatan tablodur denilebilir. Picasso eseri ile tüm insanlığa seslenerek savaşın ne gibi sonuçlar doğurabileceğini kendi duygusal dünyasından anlatmaya çalışmıştır. Pablo Picasso Guernica tablosu, tek bir ulusa değil tüm insanlığa savaş konusunda seslenen bir eserdir.

Guernica Tablosu İncelemesi

Guernica tablosu hakkında bilgi sahibi olmayan kişiler eserin nasıl incelenmesi ve yorumlanması gerektiğini bilemeyecektir. Picasso’nun Guernica tablosu, sanat tarihi boyunca en çok yorumlanan ve tartışılan eserlerden birisidir. Bu tartışmaların yaşanmasındaki neden ise tablonun içerisinde taşıdığı sembolizm ve kaotik yapıdır. Tablonun içerisinde birbiri ile içe içe geçmiş anlamlar bulunmaktadır. Bundan dolayı Guernica tablosu inceleme sonuçları ortaya farklı yorumlar sunmaktadır.

Guernica tablosunun anlatmak istediği şeyler ilk bakışta kafa karıştırıcı olabilmektedir. Tabloya ilk baktığınızda şiddetin oldukça fazla olduğu bir ortam sizi karşılamaktadır. Resimdeki görüntüler birbiri ile iç içe geçtiğinden sınırlarının ayırt edilmesi oldukça zor gözükmektedir. Tüm karışıklığına rağmen Guernica tablosu inceleme detayları ile ilgili söylenebilecek birçok şey bulunmaktadır. Tablonun bütünlüğünü anlayabilmek için esere yansıtılan figürlerin teker teker incelenmesi gerekmektedir.

Tabloda dikkat çekici bir boğa figürü yer almakta ve boğa yaşanan bir kaosun içerisinde durmaktadır. Guernica tablosu çözümlemesi yapıldığında Picasso’nun bu boğayı oraya çizmesinin bir nedeni olduğu açıktır. Çünkü boğa, savaşın yaşattığı vahşeti ve olumsuz duyguları temsil etmektedir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.