Michelangelo ve Ademin Yaratılışı Tablosu
Blog

Michelangelo ve Ademin Yaratılışı Tablosu

Ünlü Ressam Michelangelo Buonarroti’nin Hayatı

Rönesans sanatçıları denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Michelangelo yalnızca ülkesi İtalya’da değil tüm dünyada tanınmış bir ressamdır. Michelangelo kimdir? sorusuna yalnızca ressamdır diye cevap vermek doğru olmayacaktır. Michelangelo, ressamlığın yanı sıra heykeltıraşlık ve mimarlıkta yapmıştır.

1475 yılında İtalya’da dünyaya gözlerini açan Michelangelo Buonarroti, çocukluğunda rahat bir yaşam sürdü. Henüz küçük yaşlarındayken sanata eğilimi oldukça belli olan Michelangelo 13 yaşına geldiğinde Rönesans ressamlarından birisi olan Domenico Ghirlandaio’dan çıraklık eğitimi aldı. Bu dönemde yeteneği birçok kesiminin dikkatini çekmiş ve ünlü ailelerden birisi olan Mediciler tarafından platonik akademiye davet edilmişti.

Ünlü ressam Michelangelo, platonik akademide öğrenciyken heykeltıraşlığa başladı. Bu dönemde ‘Centaurs savaşı ve Adımlar Madonna eserlerini ortaya çıkarmıştı. Eserlerini yapmaya devam ederken hayatında da bazı sorunlar meydana gelmişti. Özellikle ailesinin yaşadığı parasal sorunlar nedeni ile akademiye geri dönemedi. Bundan sonraki süreçte Roma’ya gitti ve burada önemli eserlerinden birisi olan Pieta heykelini yaptı.

Michelangelo’nun Ünlü Eseri Ademin Yaratılışı Tablosu

İncil’e göre Tanrı, insanoğlunun başlangıcı olan Ademi kendi suretinden yaratmıştır. Bir kadın tarafından dünyaya getirilmeyen ilk insan olan Adem, Michelangelo’nun tasvirine göre görsellik kazanmıştır. İnsan anatomisi ile ilgili oldukça fazla şey bilen Michelangelo Ademin yaratılışı tablosuna bu bilgilerini detaylı bir şekilde aktarmıştır.

Ademin yaratılışı tablosu, sanat tarihin açısından oldukça önemli bir eserdir ve birçok farklı bakış açısı ile yorumlanmıştır. Tablo detaylı bir şekilde incelendiğinde Tanrı, insan ve cennet arasında oluşturulan bağlantı net bir şekilde görülebilmektedir. Michelangelo, Ademin yaratılışı tablosunu çok gerçekçi bir şekilde resmettiğinden tablonun içeriğindeki figürlerin canlı bir insan görüntüsüne oldukça yakın bir izlenim verdiğini söylemek doğru olacaktır.

Ademin Yaratılışı Tablosu Neyi Anlatıyor?

Ademin yaratılışı tablosunun anlamı, birçok farklı açıdan ele alınabilmektedir. Tablonun içeriğindeki figürler, Tanrı, ilk insan Adem, cennet ve meleklerdir. İlk insan olan Adem, tablo içerisinde zorlukla uzanmakta ve hayat bulmayı beklemektedir. Tanrının tasviri ise gri saçlı ve yaşlı bir insan görüntüsündedir. İncil’de yer alan bilgilere göre Tanrı insanı kendi suretinde yaratmıştır ve ünlü ressam Michelangelo bu bilgiye göre hareket edip Tanrıyı insan sureti içerisinde göstermiştir.

Ademin yaratılışı adlı tabloda Tanrının yanında melekler süzülmektedir. Tanrı, bu meleklerden birisini kolları altına almıştır ve birçok yorumcuya göre bu kişi Havva’nın kendisidir. Tablonun en dikkat çekici tasviri ise Tanrının parmağı ile Ademin parmağının birleşmek üzere olmasıdır. Tanrı, Ademe doğru uzanmakta ve Ademin parmağına dokunmasına çok az kalmıştır. Buradaki ilgi çekici noktalardan birisi ise Tanrının parmağının güçlü, Ademin parmağının ise hafif bükük ve güçsüz olduğudur.

Ademin Yaratılışı Tablosu Nerededir?

Michelangelo tarafından 1511 yılında yaptırılan Ademin yaratılışı tablosu, Vatikan’daki Sistine Şapelinde tavan bölümünde bulunmaktadır. Bu fresk dünyanın en ünlü tasvirlerinden bir tanesidir ve günümüzde oldukça farklı şekillerde yorumlanmaktadır.

Ademin Yaratılışı Tablosunun Çözümlemesi

Michelangelo, Ademin yaratılışı tablosunda pek çok detaylı tasvirlere yer vermiştir. Tablonun içerisinde bulunan Tanrı yaşlı ve bilge bir görüntüdeyken, Adem çıplak bir şekilde uzanmaktadır. Tanrının ve Ademin ellerinin birbirlerine yakınlaşması Ademin hayat bulmasına yorumlanabilmektedir.

Tanrının kolunda ve çevresinde bulunan kadınlar ise sonradan yaratmayı düşündüğü Havva’yı temsil etmektedir. Tablodaki ortam cenneti betimlerken, aşağıya doğru uzanan yeşil kurdele ise dünya hayatını göstermektedir. Ancak tabloda resmedilen bu figürlere dair sanat tarihçileri ve birçok kesim farklı yorumlarda bulunabilmektedir. Tablonun içeriği bakış açısına göre değişebilmektedir.

 

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.