Salvador Dali - Belleğin Azmi Tablosu
Blog

Salvador Dali - Belleğin Azmi Tablosu

Belleğin Azmi’nde ne Anlatılıyor?

Belleğin azmi Salvador Dali’nin ilgi çeken ve sıklıkla incelenen bir eseridir. Belleğin azmi orijinal adı eriyen saatlerdir. Sürrealizmin örneklerinden biri olan belleğin azmi eriyen saatler tablosunda anlatılmak istenen şey zamanın dirençsizliğidir. Zamanın dirençsizliği konusu, eserde bulunan saatlerin erimesiyle anlatılmaya çalışılmıştır. Belleğin azmi eriyen saatler tablosunda zaman konusuna vurgu yapılmıştır. Resmin içerisinde saatler bulunmaktadır. Belleğin azmi eriyen saatler eserinde 4 adet saat bulunmaktadır. Birinin üzerinde sinek, biri karıncalar tarafından taşınması ve insan yüzüne benzeyen objenin bulunması insanın zaman karşısında elinden bir şey gelmediğini anlatmaktadır. Sürrealizm’in en belirgin ifade şekillerinden biri olan belleğin azmi eriyen saatler eseridir. Belleğin azmi eriyen saatler eserini yapan Dali, eserlerinde gerçek üstü veya gerçeğin kendisinde yansımasını resmederek sürrealizm olarak ortaya çıkmış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Sürrealist eserlere yüklenen anlamlar, realist eserlere göre anlamı her dönem ve herkese göre değişen, farklılaşan anlamları vardır. Belleğin azmi eriyen saatler eserinde anlatılmak istenen insanın zaman karşısında belleğinin ve kendi bildiği gerçekliğinin zamanla gün getikçe kaybolmasını ifade etmektedir. Belleğin azmi eriyen saatler bu zaman kaybolmasına vurgu yapan detaylardır.

Saat tablosu kime ait?

Belleğin azmi, orijinal adı eriyen saatler tablosu, İspanyol sanatçı Salvador Dali tarafından 1931 yılında yapılmıştır. Salvador Dali’nin en bilinen eserlerinin arasında belleğin azmi, orijinal adıyla eriyen saatler tablosudur. Tam adı, Salvador Domingo Felipe Jacinte Dali Domenech’dir. 11 mayıs 1904 tarihinde doğmuş 1989 yılında da vefat etmiştir.

Belleğin azmi orijinali nerede?

Salvador Dali’nin en bilinen eserlerinden biri olan Belleğin azmi orijinal adıyla eriyen saatler eseri 1932 yılında 250 Amerikan doları karşılığında satılmış olan tablo, 1934 yılından bu zamana kadar New York’ta ki National Museum Of Art ‘ta sergilenmektedir.

Eriyen saatler neyi temsil etmektedir?

Belleğin azmi, Salvador dalinin tablosu insanın zaman karşısında çaresiz ve etkisiz kaldığını, hızla geçen zamana insanın hiçbir şekilde etki edemediği Ünlü ressam Salvador Dali tarafından anlatılmıştır. Sürrealist bir eser olan bu belleğin azmi hikayesi bu tablo, manzaranın arkada olması ve zamana karşı yenilenebilirliğini anlatırken erimiş saatler ve tablonun ortasında yer alan canavar gibi insan figürünün aynı yerde bulundurulması insanın zamana karşı yenildiğini sembolize etmektedir. kısaca aktarmak gerekirse insanın zaman karşısında gerçekliğini yitirip kaybetmesi resmedilmiştir.  Belleğin  azmi  anlamı  buradan  gelmektedir.  İnsanların  belleğinin azminin hikayesini Salvador Dali bir sanat haline getirmiş ve insanlara sunmuştur.

Belleğin azmi kimin eseridir?

Belleğin azmi, orijinal adıyla eriyen saatler dünyaca ünlü sürrealist ressam Salvador Dali’ye aittir. Eser iki farklı isimle nitelendirildiği için bazı durumlarda karıştırılsa da belleğin azmi orijinal adıyla eriyen saatlerdir.

Belleğin azmi hangi sanat akımı? Ve Belleğin azmi hangi teknikle yapılmıştır?

Belleğin azmi, Salvador Dali’ dönemde en çok kullanılan sanat akımlarının dışına çıkarak Rönesans’ın da etkisiyle belleğin azmi anlamını sürrealist yani gerçeküstücülük akımı ile resmetmiştir. Sürrealizm dönemde çok sık rastlanan bir akım olmamakla birlikte dönem ve kişilere göre de eserlerin yorumlamaları değişebilir. Tıpkiı belleğin azmi anlamı ve belleğin azmi hikayesi değişiklik gösterdiği gibi.

Saatler ya da belleğin azmi olarak bilinen eser hangi ressama aittir?

Belleğin azmi hikayesini ve belleğin azmi anlamından yukarıda uzunca bahsettik. Bu dünyaca ünlü eser, İspanyol sanatçı Salvador Dali’ye aittir. Belleğin azmi, Salvador Dali’nin en çok bilinen ve birçok incelemesi yapılan eserleri arasındadır.

Salvador Dali’nin hangi adla bir tablosu vardır?

Dali’nin bir çok tablosu bulunmaktadır. Bunlar; Belleğin azmi, file yansıyan kuğular, yanan zürafa, narcissus’un dönüşümü gibi sayabileceğimiz birçok tablosu vardır. Bu yazımızda bu önemli tablolar arasından Belleğin azmi, Salvador dali tablosunu anlattık. Detaylıca belleğin azmi hikayesini ve belleğin azmi anlamını okuyarak bu eser iler ilgili her şeyi öğrenebilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.