The Creation of Adam (Ademin Yaratılışı) Tablosu Hangi Akım
Blog

The Creation of Adam (Ademin Yaratılışı) Tablosu Hangi Akım

The Creation of Adam (Ademin Yaratılışı) Tablosu

Sanat tarihi ve estetiklik açısından Michelangelo Ademin yaratılışı tablosu oldukça önemlidir ve tablonun içerisinde anlam yönünden birçok zenginlik bulunmaktadır. Tablo, Sistine Şapelinin tavanında bulunan fresk resimlerinden birisi olarak da bilinmektedir. Ademin yaratılışı tablosu, ressamlık tekniklerinin yanı sıra insan anatomisi hakkında da içerikler sunmaktadır.

Michelangelo, bu eserinde yalnızca resim sanatının inceliklerini değil, insan anatomisinin detaylarını da göstermiştir. Ademin yaratılışı tablosu, sanat tarihçilerine göre insanoğlunun başlangıç süreçlerini ve Havva’nın yaratılışının bir betimlemesiydi. Tablo, Hristiyanlıkta Tanrı’nın Ademe hayat üflemesini tasvir etmekte ve neredeyse birbirine değen parmaklarda Adem’in Tanrı’nın suretinden yaratıldığını göstermektedir.

Ademin Yaratılışı Tablosunun Anlamı

Ademin yaratılışı tablosu, tasvir yönünden oldukça fazla ayrıntıya sahip olan sanat eserlerinden birisidir. Tabloda görüldüğü üzere Tanrı, Adem’e yakınlaşmakta ve ona hayat vermektedir. Tablonun iletmek istediği en temel anlam bu olsa da Adem’in yaratılışı tablosu anlamı farklı içerikleri de barındırmaktadır. Ademin yaratılışı tablosunun genel olarak Tanrı insanı kendi suretinde yarattı şeklindeki alıntıyı betimlemektedir.

Ademin Yaratılışı Tablosu Hikayesi

Ademin yaratılışı tablosu, Michelangelo’nun Vatikan’da yaptığı en önemli tablolardan birisi olarak bilinmektedir. Ünlü ressam Ademin yaratılışı tablosuna 1511 yılında başladı ve 1512 yılında tamamladı. Papa II, Julius’un özel olarak çağırdığı Michelangelo St. Pietro Bazilikası için birden fazla fresk ve tablolar oluşturdu. Ancak bu tabloların en önemli olanı, Ademin yaratılışı tablosu olarak ön plana çıkmıştır.

Ademin yaratılışı tablosu anlamı ise İncil’den alıntı yapılarak meydana gelmiştir. İncil’de anlatıldığına göre Tanrı, Ademi kendi suretinden yaratmıştır ve Tanrı ademin bedenine can üflemiştir. Bundan sonra ise Tanrı, Havva’yı göndermiştir. Bir kadın tarafından dünyaya getirilmeyen ilk insan olan Adem tasviri Michelangelo aracılığı ile en iyi şekilde yansıtılmıştır.

Ademin Yaratılışı Tablosunun Gizli Anlamı

Tablo birden fazla figür ve içerikten oluştuğu için Ademin yaratılışı tablosu hikayesi tek bir olgu ile açıklanamamaktadır. Sanat tarihçileri ve birçok araştırmacıya göre Ademin gövdesinin sol bölgesinde gizlenmiş olan bir kaburga bulunmakta ve bu kaburga Havva’nın kaburgasını temsil etmektedir. Bu durum Ademin yaratılışı tablosunun gizli anlamını en iyi şekilde açıklayan betimlemedir. Ünlü ressam, derin anatomi becerilerini ve Havva’nın Ademin kaburgasından yaratıldığını en ince detayları ile göstermektedir.

Ademin Yaratılışı Tablosunun İncelemesi

Tablonun ön plana çıkan figürleri Adem, Tanrı ve Tanrının çevresindeki melekler olarak sayılabilir. Ancak tabloda yer alan figürlerin içeriğinde birden fazla betimleme yer almaktadır. Michelangelo Ademin yaratılışı tablosu, insanın yaratılış hikayesini ayrıntıları ile özetleyen bir eserdir. Bundan dolayı eseri tek bir açıdan incelemek doğru olmayacaktır.

Eserin sol tarafında Adem, sağ tarafında Tanrı ve melekleri durmaktadır. Soldaki parçanın cennet bahçesini temsil ettiği söylenebilir. Michelangelo cennet tasvirini fazla detaya inmeden tasvir etmeye çalışmıştır. Cennet bahçesinde duran Adem henüz güçsüz ve kendisini zorlukla destekler bir şekilde uzanmaktadır. Burada beklerken Tanrı aracılığı ile hayat bulmayı beklemektedir.

Michelangelo, Ademi betimlerken oldukça detaylı bir insan anatomisi ortaya çıkarmış ve bunu tablosunda en iyi bir şekilde yansıtmıştır. Ademin kasları, eklemleri ve vücut şekli gerçek insan vücuduna en yakın bir biçimde oluşturulmuştur.

Ademin yaratılışı tablosunun sağ tarafında Tanrı ve melekleri bulunmaktadır. Michelangelo Tanrı figürünü beyaz saçlı ve sakalı olan birisi olarak tasvir etmiştir. Tanrının pelerinin altında ise sayısı birden fazla olan melekler bulunmakta ve boşlukta süzülmektedir. Ademin yaratılışı tablosu incelemesi açısından en önemli nokta Tanrı ve Ademin parmaklarının birleşmek üzere olduğudur. Tanrı güçlü, Adem ise güçsüz bir görüntüdedir ve burada bir zıtlık oluşturulmak istenmiştir.

Yorum Yap

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.